Bodování

Z PWiki
Přejít na: navigace, hledání

Co hodnotit

Výhra

Klasické hodnocení, které je pro organizátora nejjednodušší. Který tým či jednotlivec vyhraje aktivitu, toho ocením.

Snaha

O něco složitější a možná i kontroverznější je hodnocení snahy. Oceňujeme účastníky dle toho, jak se snažily při aktivitě popř. jak přispěli k týmovému výsledku. Výhoda je v tom, že může vyhrát i ten nejslabší a nejmladší. Na druhou stranu hodnocení snahy je velmi subjetivní a je velmi pravděpodobné, že po vyhodnocení bude následovat tlak na rozhodčího ze stany účastníků.

Zlepšení

Není nutné vždy oceňovat nejlepšího člena. Je možné také bodovat za zlepšení jedince. Například na začátku tábora určíme určité dovednosti, které změříme (skok do dálky, běh, zapalování ohně...). Pokud jedinec během tábora dosáhne lepšího výsledku než na začátku, oceníme ho.

Jak hodnotit

Mezi sebou

Tento systém je vhodný až pro kolektivy starších vyzrálejších lidí. Celý tým (oddíl) se shodne na jednom člověku, kterého ocení za danou aktivitu či celý den. Je vhodné, aby za celou dobu trvání akce byl každý člověk oceněn alespoň jednou. Je možné výběr člověka omezit jen na vítězný tým.

Měňáky

Jedná se o průřezový systém oceňování, který není kompetitivní. Zároveň učí nenásilně hospodařit s penězi. Viz Měňáky