Externí vzdělání

Z PWiki
Přejít na: navigace, hledání

CVVZ – Celostátní vzájemná výměna zkušeností

Každoroční tradiční setkání pracovníků s dětmi a mládeží. Potkávají se tu pedagogové, vedoucí a instruktoři z malých i velkých organizací, dobrovolníci i profesionálové z nejrůznějších oborů, které se zabývají dětmi a dospívajícími.Ti všichni tu můžou načerpat inspiraci, zažít něco neobyčejného, najít nové přátele i porovnat své názory a zkušenosti.

V nabídce je mnoho workshopů, ze kterých je možné si vybrat a celý víkend je v podstatě založen na vzdělávání se (navzájem), inspirování se (navzájem) a potkávání se (navzájem).

Více informací lze nalézt na webových stránkách Celostátní vzájemné výměně zkušeností.

Během roku se občasně pořádají i Regionální výměny zkušeností.

Hlavní vedoucí tábora

Alespoň jeden (nejlépe všichni) vedoucí na táboře musí mít absolvovaný tento kurz (ze zákona). Kurz obsahuje 6 celků.

 • Bezpečnost při práci s dětmi
 • První pomoc a zdravotní péče
 • Metodika celoroční a táborové práce s dětmi
 • Pedagogika a psychologie
 • Základy hospodaření
 • Organizačně-právní minimum


Zdravotník zotavovacích akcí

Kurz pro zdravotníky ZA. Časová dotace je minimálně 40 hodin a obsahuje 7 celků. Osmý celek byl Ministerstvem mládeže a tělovýchovy v úpravě vyhlášky 106/2001 Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti odebrán, ale rozumní školitelé ho přesto zařazují. Zejména v oddílovém prostředí je namístě vybrat si kurz, který nácvik záchrany tonoucího obsahuje.

Obsah kurzu shrnuje řada materiálů. Například Stezka zdravovědy. Z odbornějších pak třeba Metodika ZDrSEM.

Kam se přihlásit

Je jistě mnoho institucí, které zajistí kvalitní výuku. Ověřené máme následující:


Celky, které obsahuje kurz Zdravotníka zotavovacích akcí

Základy stavby a funkce lidského těla
 • Stavba a funkce lidského těla
 • Pohybové ústrojí
 • Krevní oběh
 • Trávící ústrojí
 • Dýchací ústrojí
 • Vylučovací ústrojí
 • Kožní ústrojí
 • Pohlavní systém mužů a žen
 • Smyslové ústrojí
 • Nervové ústrojí
 • Látkové řízení organizmu
První pomoc – teoretická část
 • Druhy zdravotnické pomoci
 • první pomoc
 • první lékařská pomoc
 • odborná lékařská pomoc
 • specializovaná lékařská pomoc
 • technická první pomoc
 • transport raněného
 • Základní druhy zdravotnického třídění
 • indikační
 • místní odsunové
 • prognostické
 • Prevence úrazů
 • při sportovní a zájmové činnosti, v dopravě a v terénu
 • vazba na věkové zvláštnosti dětí
 • Poskytování první pomoci
 • prvořadé zdravotnické úkoly (krvácení, velká ztráta
 • krve, dechová a oběhová selhání, protišoková opatření)
 • úraz elektrickým proudem
 • tonutí tonutí (druhy tonutí, prostředky záchrany a jejich
 • použití, poskytnutí první pomoci na hladině, neodkladná
 • resuscitace tonoucích)
 • bezvědomí
 • křečové stavy a intoxikace
 • poranění vnitřních orgánů, mozkolebeční poranění,
 • poranění hrudníku a břicha
 • poranění pohybového ústrojí
 • náhlé bolesti břicha a hrudníku
 • alergické reakce
 • rány, tepelná poškození, poškození z chladu, poleptání
 • šok
 • Zásady poskytování první pomoci ve stížených podmínkách (v noci,
 • za deště apod.)
 • Zásady poskytování první pomoci s improvizovanými prostředky
První pomoc – praktická část
 • Nácvik kardiopulmonální resuscitace jedním a dvěma zachránci na
 • resuscitačním fantomu
 • Práce s obvazovými materiály podle druhu materiálu:
 • šátkové, obinadlové, z pružných materiálů,
 • z nepřilnavých materiálů
 • hotové obvazy č. 1, 2, 3, 4, obvaz na popáleniny – balíček
 • Práce s obvazovými materiály podle účelu:
 • krycí, tlakové, poloprodyšné, znehybňující, improvizace
 • nácvik obvazové techniky za použití klasických materiálů
 • a improvizace
 • Manipulace polohování a transport:
 • polohování raněných podle charakteru poranění včetně
 • nácviku příslušných postupů
 • nácvik manipulace raněného jedním a více zachránci
 • způsoby naložení raněných na různé druhy
 • transportních prostředků (využití improvizovaných i
 • typizovaných transportních prostředků)
 • způsoby vyšetřování
 • zásady zdravotnického transportu (cílenost, včastnost,
 • šetrnost)
Péče o nemocné
 • Zdravotnická etika, přístup k nemocnému
 • Základy psychologie nemocného
 • Sledování životních funkcí a zdravotního stavu pacienta (tep, dech,
 • teplota, krevní tlak, vědomí, příjem a výdej tekutin)
 • Úprava lůžka, péče o nemocného na lůžku
 • Podávání léků, aplikace tepla, chladu, výplachy
 • Stravování nemocného
 • Zásady ošetřování nemocných při hromadném výskytu infekčních
 • onemocnění
 • Vliv prostředí na pacienta
Základy zdravotnické dokumentace
 • Evidence bezinfekčnosti
 • Evidence lékařských potvrzení
 • Evidence zdravotnických zdravotních průkazů pracovníků tábora
 • Vedení zdravotnického deníku
 • Práce se zdravotním a očkovacím průkazem (po jeho zavedení)
Práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí
 • Činnost zdravotníků před odjezdem na tábor
 • Činnost při odjezdu
 • Činnost při příjezdu – kontrola podmínek
 • Zdravotnický Zdravotní filtr
 • Vybavení ošetřovny
 • Izolace
 • Spolupráce s patronátním lékařem
 • Povinnosti zdravotníka při zotavovací akci
Hygiena a epidemiologie
 • Osobní hygiena, denní režim, vztah organizmu a prostředí
 • Hygiena životního prostředí
 • Odstraňování odpadních látek
 • Hygiena výživy (společné stavování) (stravovací služba)
 • Prevence šíření nákazy:
 • zásady boje s infekčními chorobami, opatření při jejich

výskytu, včasná diagnostika, izolace, karanténa 7.5.2. nejčastější alimentární nákazy, nákazy vzdušnou cestou, transmisivní nákazy, antropozoonózy, kontaktní nákazy, venerické choroby, AIDS, mykózy

8. Základy záchrany tonoucích

8.1. Rozdíly při tonutí ve sladké a slané vodě 8.2. Technické prostředky záchrany a jejich použití 8.3. Způsoby dopomoci postiženým plavcům 8.4. Záchrana tonoucích a poskytnutí první pomoci ve vodě a po dopravení na břeh 8.5. Informace o způsobech a možnostech vyhledávání utonulých 8.6. Kardiopulmonální resuscitace se zaměřením na postupy při záchraně tonoucích