Historie verzí stránky „GDPR“

Přejít na: navigace, hledání

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 18. 10. 2019, 17:07Poutnik (diskuse | příspěvky). . (8 747 bajtů) (+8 747). . (Založena nová stránka s textem „== Co je GDPR == Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation neboli GDPR) je nová revoluční legislativa EU, kte…“)