Komunitní práce

Z PWiki
Přejít na: navigace, hledání

Komunita

Slovo vychází z latinského comunitás (společenství / pospolitost). Jde o souhrn osob, kteří žijí v určitém prostoru, kde vykonávají své každodenní aktivity a obvykle tvoří autonomní jednotku. Uvnitř komunity jsou specifické vazby jejích členů.

Typy komunit dle Velkého sociologického slovníku

 • Sídelní / místní - dána prostorovým rozlišením
 • Komunitní hnutí - vzniká jako spontánní reakce na neduhy moderní společnosti (Hnutí Duha, Hippeace...), založeno na ideologii
 • Tradiční - jednoznačné prostorové vymezení, příslušníci v příbuzenské vazbě, disponuje vlastními zdroji a společnou hodnotovou orientací ("rodinné" vesničky, stejná hodnotová orientace...)

Typy komunit dle sociální pedagogiky

 • Sídelní / lokální - dána prostorovým vymezením
 • Morální / psychická / vzájemná - poutem je duchovní vazba, společné hodnoty, etnický původ
 • Terapeutická - poutem je společné řešení psychických problémů
 • Výcviková - zaměřená na sebepoznání a osobnostně-sociální rozvoj

V komunitě dochází ke sdílení vztahů, je zde pocit vzájemné loajality, tedy funguje zde sociální síť.


Oblasti komunitní práce a komunitního rozvoje

 • komunitní vzdělávání
 • komunitní plánování
 • podpora zapojování lidí do veřejného života
 • vytváření sociálního kapitálu komunit


Rozdíl mezi společností a komunitou

Komunita zahrnuje veškeré aktivity a instituce v dané oblasti a jejich interakce. Komunita je určitá část společnosti a bezprostřední život v ní probíhající. Společnost je tedy nadřazená komunitě.

Komunita je schopna vyvolat tendence ke změně a dosahovat jí.

Komunitní práce

Modely

Popple rozdělil modely na následující:

 • Komunitní péče
 • Komunitní organizace
 • Komunitní rozvoj
 • Komunitní vzdělávání
 • Komunitní akce
 • Komunitní ekonomika
 • Feministická komunitní práce
 • Antirasistická komunitní práce
 • Environmentalistická kritika

(více o modelech komunitní práce zde: http://inul.fse.ujep.cz/download.php?idx=1258)

Komunitní přístup je jedinečný v tom, že dává příležitost pro místní občany, školy, instituce, organizace, aby aktivně participovaly při řešení otázek vzdělanosti a problémů komunity.

Zákon č. 108/2006 sbírky - zákon o sociálních službách - §94-95 - komunitní plánování