Historie verzí stránky „Počet vedoucích“

Přejít na: navigace, hledání

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 18. 10. 2019, 17:14Poutnik (diskuse | příspěvky). . (2 100 bajtů) (+2 100). . (Založena nová stránka s textem „Ideální počet vedoucí se vyvažuje poměrem aktivity a relativní možnosti odvrátit riziko. U intimních programů je samozřejmě namístě, aby byl…“)