Počet vedoucích

Z PWiki
Přejít na: navigace, hledání

Ideální počet vedoucí se vyvažuje poměrem aktivity a relativní možnosti odvrátit riziko. U intimních programů je samozřejmě namístě, aby bylo vedoucích méně, občas situace vyžadují, aby nebyl přítomen vedoucí vůbec. Níže uvedené počty nejsou závazné, ale silně doporučované.

Koupání

Minimálně jeden vedoucí ve vodě a jeden na břehu. Maximální počet dětí najednou ve vodě je 15 (čím méně, tím vzhledem k riziku lépe). Pokud chování dětí ve vodě předem nemůžeme odhadnout, ideální počet je 5 dětí na jednoho vedoucího a méně.

Schůzky

Nejlépe dva vedoucí či jeden vedoucí a schopné dítě.

Jednodenní akce

Nejlépe dva vedoucí, ale pokud si vedoucí věří, teoreticky postačí jeden vedoucí + schopné dítě.

Víkendové akce

Minimálně dva vedoucí, přičemž jeden z nich musí mít zkušenosti + je dobré mít kurz pro hlavní vedoucí tábora.

Vícedenní akce

Záleží na typu akce. Obecně platí, že je to stejné jako na víkendové akci s ohledem na sebevědomí a zdravý úsudek garanta akce. Pozor! Pokud se jedná o akci, která má 5 a více dnů, může se jednat o zotavovací akci a tam jsou pravidla přísnější. Viz Zotavovací akce

Puťáky, splouvání vody, cyklovýpravy a jiné sportovní aktivity

Minimálně dva vedoucí, přičemž jeden z nich musí mít zkušenosti s daným typem aktivity (např. řidičský průkaz u cyklovýpravy) i s vedením oddílu + je dobré mít kurz pro hlavní vedoucí tábora (u zotavovacích akcí nutnost).

Tábor (zotavovací akce)

Minimálně 3 vedoucí, přičemž jeden z nich by měl mít (v případě zotavovací akce musí) kurz pro hlavní vedoucí tábora. Počet vedoucí je stanoven s ohledem na počet dětí a na to, že dva jsou občasně vyblokováni jako zdravotník (v případě zotavovací akce musí mít kurz Zdravotník zotavovacích akcí) a zásobovač.