Historie verzí stránky „Ramcák“

Přejít na: navigace, hledání

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 18. 10. 2019, 17:06Poutnik (diskuse | příspěvky). . (926 bajtů) (+926). . (Založena nová stránka s textem „Ramcák nebo-li rámcový program je plán věcí, které se mají udát na výpravě či táboře. Též se používá označení scénář akce. Je v ně…“)