Schůzka

Z PWiki
Přejít na: navigace, hledání

Obecně

Schůzka je v oddílovém prostředí definována jako předem stanovený časový úsek, který se periodicky opakuje. Bývá zpravidla jednou týdně po dobu dvou hodin. Během tohoto setkání se utužuje u dětí vztah k oddílu, posilují se zde sociální vazby. Hrají se zde kratší hry, částečně se prolíná vzdělávání a manuálně-výtvarná činnost.

Právě vzhledem k periodickému opakování je velice důležitá k udržení kontinuity oddílu jako celek.


Příprava schůzky

Platí, že čím méně zkušeností vedoucí má, tím více musí být schůzka plánovaná. Však vždy by měl mít vedoucí schůzku naplánovanou alespoň jeden den předem. Samozřejmě je možnost čisté improvizace a mnohdy to není na škodu. Je ale nanejvýš vhodné mít jistý plán.

Je dobré držet se určité linie, která provází účastníky schůzek po celý rok. Nejlépe však jedná-li se o celky, které na sebe navazují a prohlubují u účastníků dovednosti a znalosti více a více do hloubky rok co rok. Je nutné mít na paměti, že do oddílu přibývají nováčci, kteří nejsou schopni naskočit do rozjetého vlaku, ale musí si vše osahat od samého počátku.

Výběr aktivit

Ne všechny hry, tvořivé aktivity a jiné dění se hodí na schůzku. Jak ale vybrat vhodně?

Stěžejní je jistě čas. Schůzka trvá obvykle 1 až 2 hodiny. Za tu dobu lze činnost buď rozdělat anebo dokončit. Nikdy by se nemělo stát, že zůstane neuzavřená, byť v průběhu třeba několika schůzek.

Ideální výběr aktivit neexistuje. Ze zkušenosti však vyplývá, že je vhodnější střídat rychlejší aktivity, kterým s dá jistý rámec. Též jsou zajímavé projekty, kdy se část tvoří každou schůzku. Lze do nich zařadit i motiv sběru, což opět prohlubuje vztah k oddílu.

Mnohdy nemají aktivity jiný cíl, než vyblbnout se. Vyblbnout se jinak, než je běžný způsob života okolí. Podružný cíl je pak být v kontaktu se skupinou, která mne přijímá.

PŘÍKLADY PROJEKTŮ

  • Děti na každé schůzce dostanou za účast jeden kousek špejle. Do polysterenové desky špejli mohou zabodnout a spoluvytvářet tak model oddílového znaku/tábora apod.
  • Za účast děti získávají kartičky s částmi obrázku. Ten v červnu složí a získají informaci, kde začíná dobrodružná výprava na letním táboře
  • Každý získá na schůzce jeden druh šišky, který si může namalovat či jinak upravit a poté se tvoří řetěz na vánoční stromeček

ZDROJE HER

Tématické schůzky

Tematicky lze schůzky rozdělit na příběhové, herní bez příběhu a vzdělávací, přičemž existuje i kombinace.

Test vložení obrázku:

TestObrVElikonocka.jpg

Příklady schůzek bez příběhu

Příklady schůzek s příběhem

Využití dětí v organizaci

V přípravě schůzky je vhodné zapojit děti, kteří o zapojení stojí. Tedy nejčastěji Rádce, starší děti apod. Dobré je vychovat je tak, že musí týden před schůzkou oznámit, co a jak budou dělat. Rozebrat s nimi program, poupravit jim odhadované časy, pomoci jim hru vypilovat. Je důležité mít na paměti, že se to teprve učí! Je možné je zapojit třebas jen přípravou. Je možné, že se o program budou hlásit i malé děti - rozhodně je dobré je neopomíjet, právě oni mohou být později vedoucími.

Využití dětí v hrách

Je NUTNÉ, aby byly zapojeny všechny děti. Chodí na schůzky proto, protože jim nabízíte program a protože chtějí být přijati skupinou. Není to myšleno tak, že se musí přímo účastnit, ale stačí být třeba jen pozorovatel, který je rád, že se dívá. Jistě platí princip dobrovolnosti. Záleží na typu aktivity. Je však dobré zamyslet se, zda realizuji hru, ke které mají všichni nějaký vztah a pokud mají zájem, mohou být její přímou či nepřímou součástí.