Historie verzí stránky „Speciální akce“

Přejít na: navigace, hledání

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 18. 10. 2019, 17:03Poutnik (diskuse | příspěvky). . (1 152 bajtů) (+1 152). . (Založena nová stránka s textem „==Příprava speciální akce == == Bezpečnost u speciálních akcí == == Omezení účasti == == Propagace speciálních akcí == == Příklady spec…“)