Tým

Z PWiki
Přejít na: navigace, hledání

Co to je tým

Tým má jasně vytyčený cíl, který se snaží naplnit. Oproti skupině, která je více rozvolněná má jasně dané role a jde "přes mrtvoly". Rozdíl týmu a skupiny však nemusí být jasně zřetelný a může fluktuovat. Procesy ve skupině často odpovídají i týmu. Tým může být řízen více direktivně.

Organizační

Hlavas

 • nemá odřít vše
 • ihned po zvolení má začít hledat nástupce
 • hlavní úkol je být motivátor, nahazovat motor a pak kontrolovat, zda běží
 • ideálně maká před akcí a na akci již jen dozoruje; když na akci maká, znamená to, že je někde průšvih, který řeší
 • Musí mít ujasněné osobní i skupinové cíle.
 • ví, o co jde v celoroční hře
 • vizi jak táhnout oddíl po X let dopředu.
 • měl by znát osobní cíle všech členů skupiny a nechávat otevřený prostor pro tuto diskuzi.
 • řídí porady
 • vytahuje problémy a řeší je - má být ve středu a balancovat mezi osobními cíli jednotlivců

Zástupce hlavase

 • ví, co všechno je třeba k řízení organizace
 • může v případě výpadku hlavase převzít jeho roli
 • nemusí být nutně dokonalý, ale měl by zajistit nejdůležitější věci
 • je nutné, aby ho znali rodiče a měli v něm důvěru

Řadoví vedoucí

 • ideálně přináší nové nápady
 • z části jsou výkonní pracovníci
 • mají zájem o jednotlivé děti
 • neprivilegují
 • neustále se vzdělávají vzdělávají i externě
 • mají zápal pro práci s dětmi

Člověk v pozadí

 • nemusí nutně vykonávat přímou pedagogickou činnost
 • nutno nezapomínat na tyto důležité lidi
 • pravidelně oceňovat jejich činnost
 • typicky hospodáři, zásobovači, údržbáři, správci čehokoli, kuchaři aj.

Přicmrndávač

 • člověk, který jede na akci, ale nepodílí se na jejím vymýšlení
 • pomůže na stanovišti, pohlídá děti, je součástí komunity pouze na akci
 • typicky nadšený rodič, drahá polovička vedoucího, kamarád apod.
 • je dobré tyto lidi využívat jako lidské zdroje na realizaci akcí typu cyklovýprava, lyžařská výprava, veřejná akce atp.
 • nutno mít před akcí rozmyšleno:
 1. ZA JAKÝCH PODMÍNEK TAM BUDE
 2. ZDA TAM VŮBEC BUDE
 3. CO TAM BUDE DĚLAT

Aktivní záloha

 • člověk, který (už) u oddílu nepůsobí, ale je připraven v případě problému přijít
 • většinou kamarádi či bývalí členové
 • nutno být těmto lidem nablízku, nemají náležité zkušenosti a vzdělání, případně už nejsou na oddílovou "rutinu" zvyklí

Šedá eminence

Viz Vývoj oddílu - šedá eminence

Dětský - herní/pracovní tým

K sestavování týmů lze využít více modelů. Lze je kombinovat intuitivně. Je však jisté, že složení lidí v týmu ovlivňuje průběh programů, proto je nutné věnovat se myšlence, jak se sestaví herní tým, při plánování programu.

Možnosti dělení

 • Náhodně - zcela bez uvážení, losovačkou atp., je možné, že síly nebudou vyrovnané
 • Dle věku, barvy očí, výšky... - možné, že síly nebudou vyrovnané
 • Výběr kapitánů - dobré je, aby si volili nevýrazné nevůdčí typy
 • Dle pohlaví
 • Každý s každým (na každý den/aktivitu se mění týmy)
 • Systém hodin - spolupracující dvojice jsou naprosti sobě v kruhu
 • Dle pořadí v jiné aktivitě

Možnosti zařazování jednotlivců do herních skupin - Seminární práce

Principy a doporučení

 • Na citlivé debaty, kde chceme, aby muži projevily své emoce, je dobré rozdělit skupinu dle pohlaví.
 • Nedávat sourozence k sobě. Hrozí buď nesváry, nebo přílišná výpomoc a potírání samostatnosti. V některých situacích lze a je dobré dát sourozence k sobě, musí se s tím počítat a mít jasně definované cíle programu.
 • Je dobré zavést sněmovní kruhy (viz Řešení konfliktů prakticky)