Týmové role

Z PWiki
Přejít na: navigace, hledání

Každý v týmu zaujímá nějakou roli. Role je proměnlivá, tedy člověk se může v jiném týmu chovat úplně jinak a stejně tak se může jeho role postupem času či při změně skupiny proměnit.

Týmové role dle Mereditha Belbina

 • Koordinátor / předseda (klidný, nestranný, sebevědomý, odpovědný, ujasňuje cíle, pomáhá rozdělovat role, formuluje závěry).
 • Usměrňovač / ředitel (úspěšný, napjatý, netrpělivý, provokativní, tlačí skupinu k rozhodnutí).
 • Chrlič / inovátor (individualista, intelektuál, vážný a vzdělaný, tvůrčí, přichází s novými myšlenkami nápady, proniká do podstaty věcí).
 • Rejpal / hodnotící kritik (rezervovaný, objektivní, racionální, nevzrušuje se, analyzuje problémy a složité otázky, hodnotí přínos ostatních).
 • Realizátor / tahoun (tvrdohlavý, tolerantní, svědomitý, praktický, proměňuje slova a myšlenky v činy).
 • Hasič / týmový hráč (společenský, citlivý, orientovaný na tým, nerozhodný, poskytuje pomoc a podporu ostatním).
 • Sháněl / vyhledávač zdrojů (zvídavý, mnohostranný, komunikativní, přináší informace zvenčí, komunikuje s okolím).
 • Dotahovač / kompletovač (perfekcionalista, vytrvalý, důkladný, svědomitý, úzkostlivý, zdůrazňuje potřebu dodržování termínů a plnění úkolů).
 • Analytik (rozlišuje nápady v týmu, vybírá ty dobré a špatné hází přes palubu) (Pelánek, 2008)

Souvislost s tím, jakou roli člen týmu má

Dle Kožnara (kniha Skupinová dynamika, 1992)

 • Zkušenosti – minulé, i současné, z nichž vyplývají i jistá očekávání, s nimiž do skupiny přichází. Důležitou úlohu hrají i vnější vztahy a okolí osoby.
 • Osobnostní charakteristiky jedince – inteligence, míra introverze a extroverze, pasivita, aktivita, dominance, míra kooperace, komunikace ve skupině.
 • Osobnost vedoucího skupiny – záleží na osobnostních charakteristikách vedoucího, na jeho stylu vedení, na jeho zkušenostech s prací se skupinou, na pozici, kterou ve skupině zaujímá
 • Charakteristika samotné skupiny – mimo jiné složení skupiny, normy a cíle skupiny, skupinová atmosféra, fáze skupinového vývoje. Tyto determinanty a jejich úroveň určují, které role budou ve skupině podporovány více a které méně.

Zjednodušená typologie

Funguje i v týmu dětí či kdekoli mimo oddílové prostředí.

 • BAGR - chrlí nápady, tvrdě si je prosazuje, neustále se k nim vrací, pokud nejsou zamítnuty či realizovány
"Když se kácí les, létají třísky."
 • SANITKA - stará se o dobré klima ve skupině, je taková máma skupiny, rozebírá s lidmi jejich trable, obejme, navrhuje smíry
"Lidi, pojďte se projít k molu, krásně tam svítí úplněk. A mám pro vás překvapení, napekla jsem doma bábovku."
 • PONORKA - zůstává skrytá pod hladinou a v případě bezradnosti vystřeluje torpéda s řešením zdánlivě bezvýchodné situace
"No a co se zkusit zeptat přímo dětí?" "Vzpomněl jsem si, že jsem četl o podobném problému v jednom článku a fungovalo jim skvěle…"


Soubor:Bagr sanitka ponorka.png
Zjednodušená trojúhelníková typologie týmových rolí