Termíny

Z PWiki
Přejít na: navigace, hledání

Kostymérna

O kostýmy se žádá správce kostymérny. Odevzdá se přesný seznam věcí s odkazy na Sklad. Žádá se minimálně týden předem, čím dříve, tím lépe. V případě pozdější žádosti si to musí v klubovně vyhledat dotyčný garant akce. Ten pak musí kostýmy v dohodnutém termínu se správcem kostymérny vrátit. Půjčené věci se na webu Skladu zaznačí jako "půjčeno" přiřazením stejnojmenné kategorie.

Akce

Plán akcí

Plán akcí na celý rok se domlouvá a zveřejňuje v lednu roku předchozího.

Rezervace ubytování

Ubytování se s provozovateli zařízení domlouvá ihned po zveřejnění plánu akcí. Zejména jsou důležité podzimní prázdniny, vánoční akce, tábory a případně Silvestr i Velikonoce.

Zpravodaj

Zpravodaj se posílá začátkem každého měsíce.

Základní informace

Základní informace o akci musí být známa alespoň 2 týdny dopředu. Nahlašování na akce má zpravidla uzávěrku v neděli týden předem. Tábor do 30. 4.

Proviant

Rozdej ihned po uzavření nahlašování na akci. Co je proviant zjistíš na stránce Výprava

Program akce

Akce s příběhem z celoroční hry

Garant akce s příběhem zajistí, aby byl program uložen v patřičném dokumentu na Google Drive nejpozději do 1. dne měsíce, ve kterém se akce koná. Na poradě vedoucích se program konzultuje s ostatními, probírají se komentáře a program se ladí k dokonalosti.

Borcovka a jiné programy mimo příběh celoroční hry

Program musí znát bezpodmínečně garant akce + jeden jakýkoli vedoucí, aby bylo možné zastoupení. Deadline není stanoven, obecně lze předpokládat alespoň týden předem.

Report z akce

Stručný několikaodstavcový zápis shrnující akci (viz report) se píše na webové stránky a poté i do Poutníkova škrpálu. Na web se odevzdává nejpozději s týdenním zpožděním a píše ho garant akce. Garant akce může pověřit kohokoli jiného, ale hlídá, aby byl report uveřejněn včas.

Fotogalerie z akce

Záleží na množství fotek, avšak do 14 dnů by měly být publikovány v galerii na internetu.

Video z akce

Vzhledem k časové náročnosti střihu není časově ohraničeno.

Facebook report

Odkaz na report z akce na oddílové stránky Facebooku se uveřejňuje až ve chvíli, kdy je report na webu doplněn o fotogalerii. Uveřejňuje se dle metodiky pro oddílový Facebook. Spolu s reportem se zveřejňuje cca 5 nejhezčích fotek. každá má popisek "Více o akci: http://poutnici.desitka.cz/text-a-zde-nazev-reportu-z-akce".

Schůzka

Program se předem neuveřejňuje, jsou vypsaná témata. Program, který tvoří Rádce či jiný člen oddílu, než vedoucí, musí být garantovi schůzky oznámen tolik dní dopředu, kolik stanoví garant akce.

Porada

Porady se konají zpravidla jedenkrát měsíčně. Doodle hlasování ohledně další porady se uveřejňuje ihned po proběhlé poradě.