Výprava

Z PWiki
Přejít na: navigace, hledání

Obecně

Výpravou se zejména v českém prostředí myslí převážně víkendová jednodenní či vícedenní akce. Dost často se za výpravu považují i vícedenní akce typu prodloužený víkend o podzimních prázdninách (také podzimní tábor) či o jarních prázdninách (též jarní či zimní tábor). Program je různý. Může se jednat o hraní her v přírodě, nebo ve městě, které člověk jinde nemá šanci zažít, získávání dovedností týkající se pobytu v přírodě, mohou zde být prvky turistiky, sportu apod. Záleží na tvůrci náplně akce.

Rámování výprav může být zaobalené takzvanou celoroční hrou, jednolitým příběhem, který se váže na jednotlivé hry a prostupuje celým rokem. Tato celoroční hra může a nemusí vrcholit na táboře. Některé kolektivy mají pouze půlroční rámování výprav.

Před výpravou

Níže jsou uvedeny pouze doporučené postupy.

Info na web

Informace o výpravě se dávají na web, ihned po proběhnutí předchozí, do jasně určené stránky typu "Nejbližší akce", kterou zají všichni členové oddílu i jejich rodiče. Jedná se o nejdůležitější stránku na webu. Informace obsahují stručné lákadlo či co se bude dít (2-3 věty), sraz, rozchod, cenu, s sebou, do kdy se nahlásit, případně seznam nahlášených (mnoho lidí se rozhoduje dle toho, zda se akce účastní jejich kamarád/známý).

Místo konání

Je nutné vědět místo, kde se akce bude konat. Pokud jde o budovu, tak informaci o placení, kde a kdy se vyzvedávají klíče a stejně tak i vrací. Podívej se na mapu okolí, abys věděl, jak to tam vypadá (lesy, louky, silnice...). Doporučený server je Mapy.cz, kde se dá nastavit ortofotomapa.

Doprava

Je nutné si najít dopravu na místo a zpět. Odjezdy z Prahy bývají nejčastěji kolem páté či šesté odpolední. Návraty pak mezi třetí a šestou (později je už na rodiče dětí zejména z prvního stupně pozdě). Z Idosu si stáhni PDF s vybranými spoji a nahraj ke všem dokumentům k akci - např. používáte-li Trello, tak ke kartě dané výpravy. Zakoupení skupinové jízdenky(více jak 5 osob) je od prosince 2016 možné pouze přes web ČD www.cd.cz/skupiny. Platba musí proběhnout minimálně 72 hodin předem.

Program

Program je dobré mít připravený předem. Je dobré nastavit si jasný deadline. Kupříkladu tak, že garant programu (jinak též programák) odevzdává program nejpozději do 1. dne v měsíci, kdy se výprava koná. Program je možné nahrávat například do sdíleného dokumentu na Google Disku, ostatními může pak být komentován a finální podoba je pak odsouhlasena a případně dodělávána na oddílové poradě vedoucích.

Pamětní lísteček

Dává se na každé akci viz Pamětní lísteček. Výrobu je nutné zadat minimálně dva týdny předem, ale čím dříve, tím lépe.

Facebooková událost

Založit FB událost je vhodné přímo pod stránkou oddílu. Ne skrze soukromý profil. Jako úvodní fotku je dobré dát pamětní lísteček, nebo jinou atraktivní fotku vztahující se k tématu výpravy. Do popisu je dobré dát odkaz na váš web - přímo na stránku s informacemi o výpravě. Pak už je na místě pozvat všechny potenciální účastníky výpravy.

Jídelníček

Je seznam jídel, které se bude jíst. Je nutné vědět alespoň týden před akcí, aby se s ním kuchař seznámil a nakoupil jídlo. Též je možné po nahlášení všech dětí přepočítat suroviny na počet lidí a rozdat pokyn k nákupu proviantu (část společného jídla,co koupí účastník)účastníkům. Nejpozději ve středu večer, pokud odjíždíte v pátek.

Proviant

Bude-li účastník kupovat proviant (každý přinese část jídla), přidej zmínku o tom, jak má vypadat správný paragon, k informacím o výpravě.

Pro Poutníky: V administraci webu stačí najít stránku Nejbližší akce a na místo, kde chceš zobrazit informaci o paragonu vlož následující kód: <%ZZ2_paragon%>

Na výpravě

Porady

Porady probíhají každý večer poté, co uložíme účastníky ke spánku. Řeší se problémy, program na další den, jednotliví účastníci a případné jiné organizační záležitosti

Předání funkce kronikáře

Pokud máte střídání kronikářů, předejte funkci kronikáře co nejdříve, aby mohl nový kronikář začít psát kroniku.

Zhodnocení akce

Co se povedlo a co naopak ne zhodnotíme na sobotní poradě. Pokud nestíháme a jsme unaveni, radši to odložíme. Zhodnocení pak proběhne na nejbližší akci či na poradě.

Po výpravě

Úklid v klubovně

Do nejbližší schůzky či po ní zajde garant akce do klubovny a uklidí materiál z výpravy. Jinak zajistí někoho, kdo to uklidí za něj.

Kontrola materiálu

Zkontrolovat doplněnost materiálu, který se na výpravě spotřeboval - svíčky, sirky, kanclkufr apod.

Materiál u dětí

Pokud materiál z akce nosí děti, dohlédnout na to, že ho do klubovny dodají.

Co všechno dělá garant výpravy u Poutníků?

 • Vyplňuje v září podrobnosti do grantové tabulky
 • Vkládá informace na web
  • před výpravou: všechny informace na stránku nejbližší akce, založení události na Facebooku
  • po výpravě: milníky z proběhlé výpravy, fotky, článek o akci
 • Kontaktuje ubytovnu dopředu (dle poznámky), napíše mail z oddíl Poutníci či zavolá a domluví předání klíčů a platbu
 • Najde si dopravu a rezervuje lístky
 • Jídlo a jídelníček nezajišťuje (to má na starost do odvolání Vlčice), stejně tak rozděluje proviant a nákup
 • Zajistí výrobu a tisk paměťáku
 • Zajistí přítomnost lékárničky, oddílového foťáku a dalšího materiálu
 • Drží kasu, má všechny účty a peníze
 • Zajistí úklid všeho po výpravě
 • Dělá vyúčtování