Vývojová psychologie

Z PWiki
Přejít na: navigace, hledání

Obecně kluci vs. holky

Následující výčet platí pro běžné oddílové děti ve věku cca 6–18 let. Nutno nebrat doslova. Jedná se o většinově platné rysy, které nemusí platit na všechny jednotlivce. Výčty fungují dle genderu, nikoli dle pohlaví.

Chlapci

 • autorita je skupina, nikoli vedoucí
 • tmelí se do skupin
 • oceňují se tvrdé dovednosti
 • možná zvýšená agresivita
 • fungují výzvy a překonání
 • jsou čitelnější a přímější, než dívky
 • mají rádi jasná a striktní pravidla
 • tvořivost ocení v konstruktivních hrách
 • pozor na sebepřeceňování, neuvědomují si své limity limity – zvláště když je přítomna ženská společnost
 • nejsou starostliví (ani vůči lidem)
 • vytahování, poměřování pinďourů
 • perverze
 • násilí
 • hecovačky
 • řeší celek – ne dílčí části
 • je patrná ješitnost

Dívky

 • autorita je vedoucí
 • tmelí se do dvojic (trojic = „šikana třetí“, nutno hlídat, zda se proměňují role)
 • jsou tvořivější
 • pečlivost – nemají myšlení out-fo-the-box
 • pubertu prožívají dříve = větší intelekt v daném vědku, než chlapci
 • více emočně založené
 • snaha o uznání méně přímá, ale je vyžadována
 • používají finty, které nejsou na první pohled zřejmé
 • intrikářství
 • sebejistota v kráse
 • vyhovují jim volnější pravidla (opět tvořivost)
 • vyšší potřeba hygieny
 • pozor na fyzické limity – ale i psychické!
 • dbají na mezilidské vztahy
 • vyšší pud sebezáchovy
 • vnímají své okolí
 • prohru ve hrách neprožívají tolik špatně

Smysl členství v oddíle

 • hledají začlenění do skupiny
 • starší členové pak i lásku
 • jsou rádi za nestereotypní zábavu
 • mají rádi soutěže, ocenění
 • hledají autority i vzory (vedoucí = starší kamarád, který zasáhne, když je třeba – PRŮVODCE)
 • mají možnost vyřádit se (jak intelektuálně, tak fyzicky)

Slova dětí

Tučně vyznačené části poukazují na základní hodnoty, které děti hledají (viz Smysl členství v oddíle).

Vliv na můj život tak jako , když sem u poutníků tak se cítím normálně můžu se chovat normálně kdybych se choval tak jak se chovám na poutnících ve škole tak se mi smějí nevím proč ale to je jedno prostě sem rád že sem s vámi. (Řízek)
V oddíle jsem protože mě tam přihlásila mamka.Co mu dávám to nevím,přináší mi spoustu věcí jako třeba: kamarády, zábavu, ponaučení. Jediné co mi oddíl bere je můj osobní čas, ale to nevadí protože ho trávím se super lidma. (Miky)
Do oddílu jsem přišla, když jsem za sebou měla docela dost špatných věci… Nikomu z oddílu (dětem ) jsem to nikdy kromě mé nejlepší kamarádce bebine neřekla. Oddíl mi otevřel oči a z tech nejhorších chvil jeho života me vytahmul. Z ni to asi divné, ale v té me situaci mi oddíl dal novém důvod něco děl a věnovat se něčemu zase na plno i když někdy to není 2× lehký. Otevřel mi nové dveře k bezvadným lidem , přátelům a nalezeni nejlepší kamarádky a kamaráda. (…) Tímto chci jen říct , že i když se někdy tvarům jakkoliv tak za to co jste pro mne udělali vám budu nadosmrti věčná . stejně tak jako za zážitky , ukázání super místa (keblov) a spoustu dalších. (Křeček)
Tak já jsem moc ráda,že jsem v oddílu.Poznala jsem tam moc suprových lidí,se kterými je sranda.Ti superhrdinové jsou asi zatím nejlepší. A kdyby vlastně nebyl oddíl tak nepoznám ani svoje nejlepší kámoše Mikyho a Denču takže díky oddílu je znám. Jen je škoda,že ty výpravy jsou tak krátký,protože kdyby byli delší tak by jsme si to víc užili,ale nevadí i tak jsou fajn.Stejně je nejlepší tábor,jelikož je nejdelší a na parádnim místě.Oddíl mám taky ráda,protože,když tam něco ukážete nikdo se nesměje ostatním.Taky od poutníků jsem získala nový vědomosti uzly,stopy morseovka......Jezdím tam vlastně už 2 roky a 5 měsíců. (…) Když to všechno zkrátim tak mám Tebe i Poutníky moc ráda a jsem ráda,že jsem Váš poznala. (Bebina, 2014)
Do oddílu jsem začala chodit, abych si vyzkoušela něco nového. Poznala jsem spoustu suprových lidí. Mám také spoustu zážitků (…) Oddíl je pro mě důležitá hodnota. Máme suprové vedoucí, kteří pro nás připravují parádní a hlavně dobrodružný program. Děkuji za skvělé zážitky a doufám, ze oddíl bude ještě dlouho fungovat. (Bebina, 2016)

Vývojová specifika dle věku

Školní věk, cca 6–12

Identita v dovednostech - fungují výzvy, pochvaly (ne jsi šikovný, ale udělal jsi to dobře, povedlo se ti to, funguje to skvěle)

 • hybnou silou je kompenzace
 • porovnává se s ostatními
 • poprvé se setkává s možnými nepřátelskými autoritami (učitelé, starší děti, vedoucí)
 • je třeba CHVÁLIT, pokud je za co a posilovat SEBEJISTOTU

Dospívání, cca 12–16

Identita v já, to, čemu věřím - až přehnaný důraz na spravedlnost, egoismus, slepá důvěra ve své názory - nutno dávat důraz na důvěru

 • hybnou silou je poctivost
 • hledání vlastní identity a nejistota ze své pozice mezi lidmi
 • nutno všímat si dětí, které "již dorostly mezi starší" a podpořit je ke vstupu do jejich "party starších"
 • snaha odlišit se, být zajímaví, výjimeční (vzhledem i chováním - typicky piercingy, změny barvy vlasů, frajeření, porušování zákazů atp.), zároveň ale splývají s vrstevníky, kteří dělají to samé
 • nejistota sebe samých, řeší, zda jsou oblíbení, jak je vnímají ostatní
 • zásadní je vrstevnická skupina, tu oddíl poskytuje v případě, že vrstevníci neodchází (nesmí tam být jediný, v nejhorším případě s pocitem, že vrstevník je vedoucí)
 • dospělý se má dospívajícímu poskytnout jako někdo, vůči komu se mohou vymezovat (i když je to nepopulární role), ale zdravě - čili poskytovat prostor pro vlastní iniciativu řešení situací jinak.
Malé dítě se musí spálit o plotnu, aby pochopilo, že je špatně sahat na ni. Dospívajícímu se má poskytnout stejná možnost. Třeba ale překvapí, že najde způsob, který funguje také dobře - třeba rukavice z azbestu.
 • Dítě je v oddíle, ne u rodičů - tedy odpor je výrazně menší a kolikrát se přeměňuje na zvýšenou aktivitu
 • vytváří si vlastní hodnoty, měřítka života
POZOR NA ÚNAVU - v tomto věku se v těle děje mnoho fyzických i psychických změn a je nutné dát si pozor na věty typu "Takovej velkej kluk má síly jak hrom. Je jenom línej." Když nabízíte dobře motivovaný program a starší dítě řekne, že je unavené, zbystřete. Je nutné dlouhodobě nepřetěžovat. To platí zejména pro dlouhodobé akce jako tábor, podzimky apod.

Mladá dospělost, cca 16+

Identita v lásce - jsem to, co miluji (nejen lidsky vztahová láska, ale i třeba vůči svému okolí, přírodě, vlatní tvorbě, přesvědčení apod.)

 • pozor na psychické riziko
 • rivalita mezi kluky a děvčaty
 • soupeření o protějšky
 • Uvažování jako MY namísto JÁ a je schopen něco pro to obětovat
 • vhodné posilovat etiku a galantní chování
 • vhodné rozebírat intimní život (nejen fyzický – pokud si je vedoucí jistý a věří si, jinak NE, a jen pokud je na to skupina naladěna.
"Nikdo není zvědavý na rozebírání sexuálních hrátek svých rodičů."
 • Pokud selže hledání identity v lásce, člověk se izoluje - neotevře se druhým.
Soubor:Srovnani ucastniku dle veku.png
Srovnání účastníků programu dle věku. PELÁNER, R. 2008. Příručka instruktora zážitkových akcí. Praha: Portál. ISBN: 978-80-7367-353-6