Vzdělávací akce

Z PWiki
Přejít na: navigace, hledání

Obecně

Projekt Borcovky zahrnuje soubor borcovek, které jsou typem speciálních akcí, které mají vzdělávací funkci. Jsou určené široké veřejnosti. Témata jsou různá a vyžadují rozdílné předchozí zkušenosti. Hlavním principem je zajímavým způsobem předat využitelné znalosti a dovednosti dál.

Příprava borcovky

Záleží vždy na typu akce. Důležité je akci nahlásit. Nejlépe co nejdříve.

Nutno pohlídat

Pamětní lísteček

K pamětním lístkům se přidává namísto znaku oddílu speciální označení (logo projektu Borcovky). DOWNLOAD


Zkoušky

Každý oddíl má své interní vzdělávání v různé kvalitě. Od informálního vzdělávání (vzděláváš se jen tím, že se s něčím setkáš) po předem plánované. Níže jsou sepsané vybrané systémy oddílu Poutníci.

Ideální je na vzdělání pamatovat i s ohledem na bezpečnost, profesionalitu organizace a zachování pokračování oddílu do dalších generací.

Kdo má co splněno

Pro přehled využíváme tabulku se záznamem splněných bodů. Platí pravidlo, že kdo podepíše splněný bod u čehokoli, zajistí, aby bylo splnění v co nejkratším čase zaznaménáno.

TABULKA PRO ZAZNAČENÍ SPLNĚNÝCH BODŮ: Dovednosti, ZOZ a Stezky - postup

Dovednosti

Dovednosti si může plnit každý člen oddílu. Jedná se o vstupní zkoušku, která čítá celkem 4 body. Kdo splní všechny (oheň možno plnit dodatečně), získává Základní oddílovou zkoušku.

DOVEDNOSTI

Základní oddílová zkouška

Základní oddílovou zkoušku dostává každý člen oddílu, který splní Dovednosti s výjimkou ohně, který lze splnit dodatečně. jedná se o soubor 50 základních oddílových dovedností, přičemž poslední bod je "šitý na míru" danému člověku.

Kdo splní všech 50 bodů, stává se členem Kmene - kmeňákem. Členové kmene mají různé výhody, které jsou veřejné a zároveň jsou známé nejen všem členům Kmene, ale i všem členům oddílu. Jedná se např. o speciální akce, neomezenou večerku apod. Zároveň mají dle hierarchie v oddíle vyšší práva.

Zkoušet a podepisovat jednotlivé body může kterýkoli člen Kmene.

Základní oddílová zkouška

Stezky

Stezky jsou rozšiřujícím vzděláním pro kmeňáky. Prohlubují znalosti ze Základní oddílové zkoušky a také nabízí možnost vzdělat se ve věcech, které již do samotného minimálního základu nepatří.

Za splnění každé Stezky si kmeňák může uvázat Moudrost (bavlnka) patřičné barvy na svou kmenovou palestinu.


Bobříci

Zkoušky nejrůznějších Tvých vlastností, schopností, znalostí i dovedností.

Za každého splněného bobříka dostává planitel kartičku, kterou si může vlepit do svého zápisníku. Po splnění všech bobříků získává plnitel moudrost na svou kmenovou palestinu. Bobříky může plnit i nekmeňák. Moudrost však dostává zpětně po splnění Základní oddílové zkoušky.

Historie

V knize Hoši od Bobří řeky ukládal tyto zkoušky – bobříky – chlapcům Rikitan na schůzkách v Bobří hrázi (tak říkali své klubovně) i na výpravách za město – a hlavně pak na táboře ve Sluneční zátoce.

Proč těmto zkouškám Hoši od bobří řeky říkali „bobříci“, co vše při jejich lovu zažili, kdo to byl Roy, jak strašila Zelená příšera – a jiné a jiné věci kolem tohoto chlapeckého sdružení, to vše se dočtete právě v knize Hoši od bobří řeky.

Fenomén bobříků se objevil kolem roku 1940 na základě vydání Foglarovy knihy Hoši od bobří řeky a následně Strach nad bobří řekou.

Čelemdžem

Jedná se o přemíru recesistickou a ironickou zhovadilost, kterou si vymysleli Opičák s Bárou prve jako „Stezku duševního rozvoje“, což názvem neprošlo kvůli úctě k samotným stezkám. Taktéž nevychází v papírové podobě (body v Čelemdžemu postupně přibývají).

Čelemdžem je vesměs parodie na Stezky. Za splnění se nezískává Moudrost, ale Blbost taktéž v podobě bavlnky, která se navazuje na kmenovou palestinu.

Čelemdžem může plnit i nekmeňák. Moudrost však dostává zpětně po splnění Základní oddílové zkoušky.

Čelemdžem lze nalézt zde: ČELEMDŽEM

Smysl Čelemdžemu

Čelemdžem slouží jako ozvláštnění oddílového života, prohlubuje vztah k oddílů a k plnění Stezek.

AKCE A KURZY

Borcovky

Smyslem projektu Borcovky je uskutečňovat vzdělávací akce pro širokou veřejnost.

BORCOVKY

Zapalovač

Vzdělávací kurz pro začínající vedoucí a Rádce nejen oddílu Poutníci.

Probírané celky

 • Tým nejen vedoucích
 • Celoroční činnost
 • Hospodaření
 • Vývojová psychologie
 • Motivace
 • Design akce
 • Hra
 • Fáze vývoje skupiny
 • Bezpečnost
 • První pomoc
 • Propagace
 • Komunikace nejen s okolím
 • Tradice
 • Má vize směřování oddílu / změny v mém oddíle

ZAPALOVAČ – STRÁNKY KURZU
ZAPALOVAČ 2017

Nenech chcípnout!

Série kurzů, které mají za cíl vzdělávat v oblasti poskytování první pomoci s využitím prvků zážitkové pedagogiky.

Nenech chcípnout! 2016