Historie verzí stránky „Vzdělávací akce“

Přejít na: navigace, hledání

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 18. 10. 2019, 17:02Poutnik (diskuse | příspěvky). . (6 898 bajtů) (+6 898). . (Založena nová stránka s textem „== Obecně == Projekt Borcovky zahrnuje soubor borcovek, které jsou typem speciálních akcí, které mají vzdělávací funkci. Jsou určené široké v…“)